Varovanje podatkov (GDPR)

 

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika

V podjetju Hiša dreves d.o.o spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da vaše osebne podatke, pridobljene preko spletnega mesta www.urbanodrevo.si skrbno varujemo in jih brez vaše privolitve ne posredujemo tretji osebi oziroma uporabimo v druge namene. Ker so lahko na spletnem mestu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na naš spletni informacijski sistemne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Z vašim soglasjem bomo vaše osebne podatke oziroma osebne podatke vašega varovanca obdelovali za namene obveščanja o naši ponudbi, dogodkih, za obvestila, povezana z našo dejavnostjo zaradi katerega so bili podatki zbrani. Vaši podatki za splošno javnost ne bodo dostopni. Ker je skrb za podatke vrednota, bomo vaše osebne podatke varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.

Upravljanje s podatki temelji na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 z dne 27. 04. 2016 in veljavnih določb Zakona o varstvu osebnih podatkov- ZVOP-1 v kolikor niso v nasprotju z Uredbo. Upravljavec zbira vaše podatke na podlagi vaše privolitve, na podlagi Uredbe in zakonskih obvez upravljavca.

V kolikor ste že registriran uporabnik, je potrebno ob prvi prijavi po 25.05.2018 potrditi, da ste seznanjeni s Pojasnili k varstvu osebnih podatkov ter namenom shranjevanja, upravljanja in obdelovanja z vašimi podatki, vse v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2016/679 z dne 27. 04. 2016 in veljavnimi določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov- ZVOP-1.

 

1. Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

Uradno ime upravljavca: Hiša dreves d.o.o

Naslov upravljavca: Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba pri upravljavcu: Matic Senica

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Hiša dreves d.o.o, Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, tel.: 0038631514341­ ali na elektronski naslov info@www.bozicnadrevesa.si.

2. Namen obdelave, pravna podlaga obdelave in uporabniki osebnih podatkov

Osebne podatke bomo z vašo privolitvijo obdelovali z namenom:

da vas bomo obveščali o naši ponudbi

da bomo lahko ohranili stik z vami v zvezi z našo dejavnostjo;

da vas bomo obveščali o storitvah, povezanih z našo dejavnostjo;

za drug namen, kot je natančneje opredeljen v vaši privolitvi.

Na osnovi obdelovanja podatkov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.Obveščamo vas, da bomo obdelovali le vaše osebne podatke, za katere ste podali soglasje oziroma privolitev. Osebne podatke zbiramo na podlagi vaše izrecne, prostovoljne, nedvoumne in pritrdilne privolitve. Za osebne podatke svojih varovancev je potrebna privolitev njegovega zakonitega zastopnika. Privolitve hranimo skupaj z vsebino obrazca, s katerim so bile pridobljene. Osebne podatke bodo obdelovale le tiste osebe pri upravljavcu, ki bodo imele podlago za obdelavo v posameznem primeru:

v primeru dogodka: vodje dogodkov in vsi, ki so dolžni za izvedbo in za poročanje ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi z dogodkom;

za druge dejavnosti: vsi, ki so dolžni za izvedbo in za poročanje ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi s konkretno dejavnostjo;

za obvestila, povezana z našo dejavnostjo: oseba, ki je po odredbi v konkretnem primeru zavezana pošiljati obvestila in osebe, ki izvršijo nadzor,

za pripravo statistik:

za drug legitimen in legalen namen: oseba oziroma osebe, ki morajo izpolniti ta namen.

3. Prenos osebnih podatkov v drugo državo

Osebnih podatkov in zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika, ki smo jih pridobili na podlagi privolitve, hranimo do preklica, razen, če za obdelavo podatka obstaja katera druga predpisana podlaga. V vsakem primeru pa podatek izbrišemo takoj, ko ni več podlage za hrambo podatkov.

5. Pravice posameznika (osebe)

Posameznik sem seznanjen:

da lahko svojo privolitev kadarkoli prekličem (pravica do preklica privolitve), pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelava podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Preklic posameznik lahko podam na kontaktne podatke, navedene v prvi točki teh pravil;

  • da v primeru preklica privolitve ne bom več obveščen o dogajanju pri upravljavcu in ne bom več vabljen na prireditve, izobraževanja ali dogodke ter na druge dejavnosti, ki jih izvaja upravljavec;
  • da lahko kadarkoli od upravljavca zahtevam, da mi omogoči dostop do mojih osebnih podatkov in do podatka ali upravljavec v zvezi z menoj obdeluje podatke (pravica do seznanitve s podatki in pravica dostopa do podatka);
  • da lahko od upravljavca zahtevam, da moje netočne osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja popravi (pravica do popravka) oziroma izbriše, razen v primeru, ko predpisi upravljavcu nalagajo hrambo podatkov (pravica do izbrisa);
  • da lahko od upravljavca zahtevam, da obdeluje moje podatke le v omejenem obsegu, kadar oporekam netočnosti podatkov ali kadar je obdelava podatkov nezakonita in nasprotujem izbrisu podatkov ali kadar podatki niso več potrebni skladno z namenom obdelave in podatke potrebujem za pravne zadeve ali kadar vložim ugovor (pravica do omejitve obdelave);
  • da lahko od upravljavca zahtevam, da mi pošlje moje osebne podatke ali da jih pošlje drugemu upravljavcu (pravica do prenosljivosti podatkov);
  • da lahko vložim pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, kontaktni podatki pooblaščenca so dosegljivi tudi na spletni strani pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/ (pravica do pritožbe) in
  • da upravljavec podatkov ne bo obdeloval za drug namen, razen za namen, za katerega so zbrani, ter da bo upravljavec v nasprotnem primeru posameznika pred nadaljnjo obdelavo z drugim namenom obvestil ter mu zagotovil vse predpisane informacije.

Posameznik sem tudi seznanjen:

  • da lahko pri upravljavcu vložim ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerega bo podjetje Hiša dreves d.o.o, če ne bodo obstajali nujni legitimni interesi za obdelavo, ki bodo prevladovali nad mojim interesi, prenehala obdelovati moje podatke (pravica do ugovora).

V spletni trgovini Urbano drevo vas obveščamo še, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da vam kot posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

6. Razno

V primeru spremembe predpisov na področju varstva osebnih podatkov se upravljavec zavezuje ravnati skladno s spremembo predpisov.Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika veljajo in se uporabljajo od 25. 5. 2018 dalje.

7. Piškotki